1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Vitalderma melden.
 
2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Vitalderma de helft van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 
3.Na de 2e annulering van een afspraak,ook al is het op tijd geannuleerd, mag Salon Vitalderma €10,- administratie kosten rekenen voor het maken van de volgende afspraak.
Reclamebureau Haarlem