NVEG

De Nederlandse Vereniging voor Esthetische Geneeskunde; een jonge en ambitieuze vereniging. De NVEG heeft zich ten doel gesteld de wetenschappelijke benadering van de klinische praktijk in de esthetische geneeskunde te bevorderen. Binnen de vereniging hechten zij ontzettend veel waarde aan de drie belangrijke pijlers van de NVEG;

· Transparantie

· Wetenschap

· Onderwijs

Binnen een vakgebied waarin zoveel belangen met elkaar zijn verstrengeld is het ontzettend belangrijk als vereniging om transparant te zijn. De vereniging heeft als taak om de belangen van haar leden te behartigen. Persoonlijke kwesties of voorkeuren mogen geen rol spelen in het beleid van de vereniging